Debatt

Den nya gymnasieskolan – sociologins framtid?

  • Jan Carle Göteborgs Universitet
Publicerad
2015-03-13
Referera så här
Carle, J. (2015) ”Debatt: Den nya gymnasieskolan – sociologins framtid?”, Sociologisk Forskning, 52(1), s. 81-84. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18280 (åtkomstdatum: 30mars2020).
Sektion
Artiklar