Traditioner och möjligheter i nordisk sociologi

  • Hans L. Zetterberg Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond, Stockholm
Publicerad
2013-10-01
Referera så här
Zetterberg, H. L. (2013) ”Traditioner och möjligheter i nordisk sociologi”, Sociologisk Forskning, 50(3-4), s. 289-309. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18384 (åtkomstdatum: 30mars2020).
Sektion
Artiklar