Individen, paret och banden mellan generationerna

  • Rita Liljeström Sociologiska institutionen, Göteborg
Publicerad
2013-10-01
Referera så här
Liljeström, R. (2013) ”Individen, paret och banden mellan generationerna”, Sociologisk Forskning, 50(3-4), s. 321-334. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18386 (åtkomstdatum: 6maj2021).
Sektion
Artiklar