Mafia life. Love, death and money at the heart of organized crime

Federico Varese

  • Michael Björk
Nyckelord: Maffia life
Publicerad
2019-01-31
Referera så här
Björk, M. (2019) ”Mafia life. Love, death and money at the heart of organized crime: Federico Varese”, Sociologisk Forskning, 55(4). Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18789 (åtkomstdatum: 8juli2020).
Sektion
Recensioner