Den fattige och förnöjsamme

Krisbiografier och social ordning i svenskt 1800-tal

Författare

  • Ulf Drugge

Downloads

Publicerad

2008-01-01

Referera så här

Drugge, U. (2008) ”Den fattige och förnöjsamme: Krisbiografier och social ordning i svenskt 1800-tal”, Sociologisk Forskning, 45(1), s. 7–26. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19225 (åtkomstdatum: 28 september 2021).

Nummer

Sektion

Artiklar