Sociologförbundet har ordet

Sabbatstermin och utvecklingav sociologiämnet

Författare

  • Antoinette Hetzler

Downloads

Publicerad

2008-10-01

Referera så här

Hetzler, A. (2008) ”Sociologförbundet har ordet: Sabbatstermin och utvecklingav sociologiämnet”, Sociologisk Forskning, 45(4), s. 116–117. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19257 (åtkomstdatum: 16 maj 2021).

Nummer

Sektion

Övrigt