Levd religion

Daniel Enstedt & Katarina Plank (redaktörer)

  • Anders Lundberg
Nyckelord: recension, levd religion
Publicerad
2019-06-26
Referera så här
Lundberg, A. (2019) ”Levd religion: Daniel Enstedt & Katarina Plank (redaktörer)”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 189-190. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19756 (åtkomstdatum: 29mars2020).
Sektion
Recensioner