Hur klass gör skillnad. Klasspositionens betydelse för rasistiska och negativt särskiljande praktiker

Mikael Svensson

  • Susanne Urban Uppsala Universitet
Nyckelord: klass, rasism, rasistiska praktiker, kritisk realism, normcirklar, Sverige, generativa mekanismer
Publicerad
2020-07-08
Referera så här
Urban, S. (2020) ”Hur klass gör skillnad. Klasspositionens betydelse för rasistiska och negativt särskiljande praktiker: Mikael Svensson”, Sociologisk Forskning, 57(2), s. 214–216. doi: 10.37062/sf.57.21872.
Sektion
Recensioner