Den sårbara gemenskapen

Kvinnojourer under covid-19-pandemin

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.22106

Nyckelord:

risk, våld, biopolitik, immunitärt liv, sårbarhet, covid-19, coronakrisen

Abstract

När covid-19-pandemin nådde Sverige mobiliserade kvinnojourerna snabbt eftersom de visste vad en nedstängning av samhället skulle kunna betyda för kvinnor och barn som lever under hot och med våld i sina hem. På kort tid kom myndigheternas rekommendationer om att arbeta hemma, upprätthålla social distans och undvika resor att minska möjligheterna till rörlighet. Detta gjorde det särskilt svårt för kvinnor som levde under hot och kontroll att komma i kontakt med myndigheter och kvinnojourer. Syftet med denna artikel är att förstå hur relationen mellan samhället och kvinnor som är utsatta för hot och våld i hemmet under pandemitider ser ut. Analysen utgår från en teoretisk modell för ”det immunitära livet”, för att förstå förhållandet mellan individ och samhälle. Studien består av telefonintervjuer som genomfördes våren 2020 med personal vid fem olika kvinnojourer. Ett viktigt resultat i studien är att misshandlade kvinnor under pandemin riskerar att berövas möjligheterna att skapa viktiga relationer med samhället, något som exempelvis kvinnojourer annars möjliggör.

Downloads

Publicerad

2021-06-04

Referera så här

Hansson, Kristofer, och Charlotte Petersson. 2021. ”Den sårbara Gemenskapen: Kvinnojourer under Covid-19-Pandemin”. Sociologisk Forskning 58 (1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.22106.