Avsked i coronatider

Att ta farväl av döende nära anhöriga i tider av restriktioner

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.22264

Nyckelord:

covid-19, restriktioner, död, avsked, känslor, coronakrisen

Abstract

I vårt samhälle läggs stor vikt vid att vi ska kunna säga farväl till våra nära och kära när de ligger för döden. Covid-19-pandemin har inte bara orsakat ett stort antal dödsfall utan också medfört hinder för anhörigas möjligheter att närvara i döendeprocessen. I en studie som genomfördes 2020 intervjuades nio personer som hade förlorat en nära anhörig under en tid av restriktioner till följd av covid-19. Några hade avlidit av covid-19, några av andra orsaker. Syftet med denna artikel är att synliggöra normer och ideal om slutgiltiga avsked och analysera hur de intervjuade hanterar sina känslor, både när de avviker från och lever upp till dessa normer. Fysisk och emotionell närvaro vid dödsbädden utgör ett starkt ideal om hur avsked bör gå till, ett ideal som antas stödja den döende och få de anhöriga att känna sig delaktiga. De intervjupersoner som levt upp till dessa ideal uttrycker tacksamhet och stolthet, medan de som inte haft möjlighet att göra det uttrycker oro, skuldkänslor, hjälplöshet och smärta. Ett sätt att hantera dessa känslor är att försöka etablera tillit både till covid-19-restriktionernas nödvändighet och till den personal som arbetade med de avlidna.

Downloads

Publicerad

2021-06-04

Referera så här

Wasshede, Cathrin, och Sofia Björk. 2021. ”Avsked I Coronatider: Att Ta farväl Av döende nära anhöriga I Tider Av Restriktioner”. Sociologisk Forskning 58 (1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.22264.