Alienation och arbete. Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen

Johan Alfonsson

  • Magnus Granberg
Nyckelord: Alienation, kapitalism
Publicerad
2020-12-21
Referera så här
Granberg, M. (2020) ”Alienation och arbete. Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen: Johan Alfonsson”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 411–414. doi: 10.37062/sf.57.22322.
Sektion
Recensioner