Moral i rätten. Utredningar av hedersrelaterat våld i Sverige 1997–2017

Johan Rosquist

  • Pernilla Ouis
Nyckelord: våld, heder
Publicerad
2020-12-21
Referera så här
Ouis, P. (2020) ”Moral i rätten. Utredningar av hedersrelaterat våld i Sverige 1997–2017: Johan Rosquist”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 415–418. doi: 10.37062/sf.57.22323.
Sektion
Recensioner