Merleaus mamma

Maria Törnqvist

  • Ina Hallström
Nyckelord: Merleau-Ponty, fenomenologi
Publicerad
2020-12-21
Referera så här
Hallström, I. (2020) ”Merleaus mamma: Maria Törnqvist”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 425–427. doi: 10.37062/sf.57.22326.
Sektion
Recensioner