Arv, miljö eller både och?

En kritisk realistisk kritik av heritabilitetsmetodiken

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.59.23210

Nyckelord:

tvillingstudier, arv och miljö, kritisk realism, beteendegenetik, GWAS

Abstract

Med hjälp av heritabilitetsmetodik har en del forskare som använder tvillingstudier, och på senare år även DNA-studier, hävdat att genetiskt arv på ett avgörande sätt förklarar sociala utfall. Att söka förklara vad som orsakar sociala utfall är en strävan att förklara hur verkligheten är beskaffad och är därmed en ontologisk fråga. Syftet med artikeln är att med utgångspunkt från den kritiska realismen kritiskt undersöka heritabilitetsstudiernas outtalade ontologiska antaganden. Först förklaras grunderna i heritabilitetsmetodiken, tvillingmetodiken och DNA-studier som mäter heritabilitet, och den tidigare kritik som riktats mot studierna sammanfattas. Därefter argumenterar jag för att heritabilitetsmetodiken inte undersöker vad som faktiskt orsakar sociala händelser: de mått som studierna tar fram döljer andra bakomliggande mekanismer som äger den generativa kraften att påverka sociala utfall. Mot denna bakgrund argumenterar jag för att studierna gör dels den felplacerade konkretionens felslut, dels det epistemiska felslutet. Avslutningsvis argumenterar jag för att konkreta sociala fenomen bör förstås som ett utfall av samspel mellan olika generativa mekanismer.

Referenser

Aarhus University (u.å.) ”The Danish twin register”. https://econ.au.dk/the-national-centre-for-register-based-research/danish-registers/the-danish-twin-register/ (hämtningsdatum 22 april 2022)

Arbman, H. (2021) ”Tvillingstudier visar hur generna styr vår personlighet”, Dagens Nyheter 2 februari 2021.

Bates, T.C., G.J. Lewis & A. Weiss (2013) “Childhood socioeconomic status amplifies genetic effects on adult intelligence”, Psychological science 24 (10):2111–2116.

Bhaskar, R. (2008[1978]) A realist theory of science. London: Verso.

Bhaskar, R. (2015[1979]) The possibility of naturalism. A philosophical critique of the contemporary human sciences. London: Routledge.

Bhaskar, R. (2008[1993]) Dialectic. The pulse of freedom. London: Routledge.

Bhaskar, R., B. Danermark & L. Price (2018) Interdisciplinarity and wellbeing. A critical realist general theory of interdisciplinarity. Abingdon: Routledge.

Bouchard, T.J. & J.C. Loehlin (2001) ”Genes, evolution, and personality”, Behavior Genetics 31 (3):243–273.

Bouchard T.J. (2004) ”Genetic influence on human psychological traits. A survey”, Current Directions in Psychological Science 13 (4):148–151.

Brennan, P.A. & S.A. Mednick (1993) ”Genetic perspectives on crime”, Acta Psychiatrica Scandinavica 87 (S370):19–26.

Byrd, A.L. & S.B. Manuck (2014) ”MAOA, childhood maltreatment, and antisocial behavior. Meta-analysis of a gene-environment interaction”, Biological Psychiatry 75 (1):9–17.

Caspi, A., J. McClay, T.E. Moffitt, J. Mill, J. Martin, I.W. Craig & R. Poulton (2002) ”Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children”, Science 297 (5582):851–854.

Chabris, C.F., B.M. Hebert, D.J. Benjamin, J. Beauchamp, D. Cesarini, M. Van der Loos, M. Johannesson, P.K. Magnusson, P. Lichtenstein, C.S Atwood m.fl. (2012) ”Most reported genetic associations with general intelligence are probably false positives”, Psychological Science 23 (11):1314–1323.

Carney, E. (2013) ”Still chasing ghosts. A new genetic methodology will not find the ’missing heritability’”, Trouthout 29 september 2013.

Collier, A. (1989) Scientific realism and socialist thought. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Collier, A. (1994) Critical realism. An introduction to Roy Bhaskar’s philosophy. London: Verso.

Danermark, B., M. Ekström & J.C. Karlsson (2018) Att förklara samhället. Lund: Studentlitteratur.

Dal, G.M., B. Ergüner, M.S. Sağıroğlu, B. Yüksel, O.E. Onat, C. Alkan & T. Özçelik (2014) ”Early postzygotic mutations contribute to de novo variation in a healthy monozygotic twin pair”, Journal of Medical Genetics 51 (7):455–459.

Davies, G., M. Lam, S.E. Harris, J.W. Trampush, M. Luciano, W.D. Hill, S.P. Hagenaars, S.J. Ritchie, R.E. Marioni, C. Fawns-Ritchie m.fl. (2018) ”Study of 300,486 individuals identifies 148 independent genetic loci influencing general cognitive function”, Nature Communications 9 (2098).

Davies, G., R.E. Marioni, D.C. Liewald, W.D. Hill, S.P. Hagenaars, S.E. Harris, S.J. Ritchie, M. Luciano, C. Fawns-Ritchie, D. Lyall m.fl. (2016) ”Genome-wide association study of cognitive functions and educational attainment in UK Biobank (N=112 151)”, Molecular Psychiatry 21 (6):758–767.

De Moor, M.H., P.T. Costa, A. Terracciano, R.F. Krueger, E.J. De Geus, T. Toshiko, B.W. Penninx, T. Esko, P.A. Madden, J. Derringer m.fl. (2012) ”Meta-analysis of genome-wide association studies for personality” Molecular Psychiatry 17 (3):337–349.

Dick, D.M. & R.J. Rose (2002) “Behavior genetics. What’s new? What’s next?”, Current Directions in Psychological Science 11 (2):70–74.

Distel, M.A., T.J. Trull, G. Willemsen, J.M. Vink, C.A. Derom, M. Lynskey, N.G. Martin & D.I. Boomsma (2009) ”The five-factor model of personality and borderline personality disorder. A genetic analysis of comorbidity”, Biological Psychiatry 66 (12):1131–1138.

Duncan, L.E. & M.C. Keller (2011) ”A critical review of the first 10 years of candidate gene-by-environment interaction research in psychiatry”, American Journal of Psychiatry 168 (10):1041–1049.

Feldman, M.W. & R.C. Lewontin (1975) ”The heritability hang-up. The role of variance analysis in human genetics is discussed”, Science 190 (4220):1163–1168.

Gunnarsson, L. (2013) ”The naturalistic turn in feminist theory. A Marxist-realist contribution”, Feminist Theory 14 (1):3–19.

Groothuis, J.R., W.A Altemeier, J.P Robarge, S. O’Connor, H. Sandler, P. Vietze & J.V. Lustig (1982) ”Increased child abuse in families with twins”, Pediatrics 70 (5):769–773.

Hatemi, P.K., C. Funk, H. Maes, J. Silberg, S. Medland, N. Martin & L. Eaves (2009) ”Genetic and environmental transmission of political attitudes over a life time”, Journal of Politics 71 (3):1141–1156.

Hasselgren, C. (2019) Inequity in mind. On the social and genetic risk factors of dementia and their interactions. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Hasselgren, C., H. Ekbrand, B, Halleröd, M.M. Fässberg, A. Zettergren, L. Johansson, I. Skoog & L. Dellve (2020) ”Sex differences in dementia. On the potentially mediating effects of educational attainment and experiences of psychological distress”, BMC Psychiatry 20 (434).

Hasselgren, C., H. Ekbrand, M.M. Fässberg, A. Zettergren, H. Zetterberg, K. Blennow, I. Skoog & B. Halleröd (2018) ”APOE ε4 and the long arm of social inequity. Estimated effects of socio-economic status and sex on the timing of dementia onset”, Ageing & Society 39 (9):1951–1975.

Herrnstein, R.J. & C. Murray (1994) The bell curve. Intelligence and class structure in American life. New York. Free Press.

Ioannidis, J.P. (2007) ”Non-replication and inconsistency in the genome-wide association setting”, Human Heredity 64 (4):203–213.

Ioannidis, J.P., R. Tarone & J.K. McLaughlin (2011) ”The false-positive to false-negative ratio in epidemiologic studies”, Epidemiology 22 (4):450–456.

Jang, K.L., W.J. Livesley & P.A. Vernon (1996) ”Heritability of the Big Five personality dimensions and their facets. A twin study”, Journal of Personality 64 (3):577–591

Jena, A.B., D.P. Goldman & G. Joyce (2011) ”Association between the birth of twins and parental divorce”, Obstetrics and Gynecology 117 (4):892–897.

Joseph, J. (1998) ”The equal environment assumption of the classical twin method. A critical analysis”, The Journal of Mind and Behavior 19 (3):325–358.

Karolinska institutet (u.å.) ”Svenska tvillingregistret”. https://ki.se/forskning/svenska-tvillingregistret (hämtningsdatum 22 april 2022).

Keenan, H.T., D.K. Runyan, S.W. Marshall, M.A. Nocera, D.F. Merten & S.H. Sinal (2003) ”A population-based study of inflicted traumatic brain injury in young children”, Jama 290 (5):621–626.

Kendler, K.S., A.C. Heath, N.G. Martin & L.J. Eaves (1987) ”Symptoms of anxiety and symptoms of depression. Same genes, different environments?”, Archives of General Psychiatry 44 (5):451–457.

Kumar, S.K., M.W. Feldman, D.H. Rehkopf & S. Tuljapurkar (2016) ”Limitations of GCTA as a solution to the missing heritability problem”, Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (1):61–70.

Larsdotter, F. (2018) Bättre och bättre dag för dag? Arbetsmiljön i Sverige under ett kvarts sekel. Stockholm: Landsorganisationen.

Lee, J.J., R. Wedow, A. Okbay, E. Kong, O. Maghzian, M. Zacher, T.A. Nguyen-Viet, P. Bowers, J. Sidorenko, R.K. Linnér m.fl. (2018) ”Gene discovery and polygenic prediction from a genome-wide association study of educational attainment in 1.1 million individuals”, Nature Genetics 50 (8):1112–1121.

Lewontin, R. (1974) ”Annotation. The analysis of variance and the analysis of causes”, American Journal of Human Genetics 26 (3):400–411.

Lewontin, R., S. Rose & L.J. Kamin (1984) Not in our genes. Biology, ideology and human nature. New York: Pantheon Books.

Loehlin, J.C. & R.C. Nichols (1976) Heredity, environment, and personality. Austin: University of Texas.

Loehlin, J.C., R.R. McCrae, P.T. Costa Jr & O.P. John (1998) ”Heritabilities of common and measure-specific components of the Big Five personality factors”, Journal of Research in Personality 32 (4):431–453.

Luciano, M., S.P. Hagenaars, G. Davies, W.D. Hill, T.K. Clarke, M. Shirali, S.E. Harris, R.E. Marioni, D.C. Liewald, C. Fawns-Ritchie m.fl. (2018) ”Association analysis in over 329,000 individuals identifies 116 independent variants influencing neuroticism”, Nature Genetics 50 (1):6–11.

Maher, B. (2008) ”Personal genomes. The case of the missing heritability”, Nature News 456 (7218):18–21.

Nagel, M., P.R. Jansen, S. Stringer, K. Watanabe, C.A. De Leeuw, J. Bryois, J.E. Savage, A.R. Hammerschlag, N.G. Skene, A.B. Muñoz-Manchado m.fl. (2018) ”Meta-analysis of genome-wide association studies for neuroticism in 449,484 individuals identifies novel genetic loci and pathways”, Nature Genetics 50 (7):920–927.

Panofsky, A. (2014) Misbehaving science. Controversy and the development of behavior genetics. Chicago: University of Chicago Press.

Pearce, N. (2011) ”Epidemiology in a changing world. Variation, causation and ubiquitous risk factors”, International Journal of Epidemiology 40 (2):503–512.

Perkins, J.M., S.V. Subramanian, G. Davey Smith & E. Özaltin (2016) ”Adult height, nutrition, and population health”, Nutrition Reviews 74 (3):149–165.

Pinker, S. (2006 [2002]). Ett oskrivet bland: och andra myter om människans natur. Stockholm: Natur & Kultur.

Plomin, R. & J.C. DeFries (1985) ”A parent-offspring adoption study of cognitive abilities in early childhood”, Intelligence 9 (4):341–356.

Plomin, R. & I.J. Deary (2015) ”Genetics and intelligence differences. Five special findings”, Molecular Psychiatry 20 (1):98–108.

Rietveld, C.A., S.E. Medland, J. Derringer, J. Yang, T. Esko, N.W. Martin, H.J. Westra, K. Shakhbazov, A. Abdellaoui, A. Agrawal m.fl. (2013) ”GWAS of 126,559 individuals identifies genetic variants associated with educational attainment”, Science 340 (6139):1467–1471.

Rijsdijk, F.V. & P.C. Sham (2002) ”Analytic approaches to twin data using structural equation models”, Briefings in Bioinformatics 3 (2):119–133.

Rose, R.J. & J. Kaprio (1988) ”Frequency of social contact and intrapair resemblance of adult monozygotic cotwins – or does shared experience influence personality after all?”, Behavior Genetics 18 (3):309–328.

Rose, S. (2001) ”Moving on from old dichotomies. Beyond nature-nurture towards a lifeline perspective”, The British Journal of Psychiatry 178 (S40):3–7.

Rose, S. (2020[2006]) ”Begreppet heritabilitet har passerat bäst före-datum”, Fronesis 66–67:53–58.

Sauce, B. & L.D. Matzel (2018) ”The paradox of intelligence. Heritability and malleability coexist in hidden gene-environment interplay”, Psychological Bulletin 144 (1):26–47.

Savage, J.E., P.R. Jansen, S. Stringer, K. Watanabe, J. Bryois, C.A. de Leeuw, M. Nagel, S. Awasthi, P.B. Barr, J.R. Coleman m.fl. (2018) ”Genome-wide association meta-analysis in 269,867 individuals identifies new genetic and functional links to intelligence”, Nature Genetics 50:912–919.

Sayer, A. (2010) ”Reductionism in social science”, 5–56 i R.E. Lee (red.) Questioning nineteenth-century assumptions about knowledge, II. Reductionism. New York: SUNY Press.

Scarr, S. & R.A. Weinberg (1983) ”The Minnesota adoption studies. Genetic differences and malleability”, Child Development 54 (2):260–267.

Smith, K., J.R. Alford, P.K. Hatemi, L.J. Eaves, C. Funk & J.R. Hibbing (2012) ”Biology, ideology, and epistemology. How do we know political attitudes are inherited and why should we care?”, American Journal of Political Science 56 (1):7–33.

Silventoinen, K. (2003) ”Determinants of variation in adult body height”, Journal of Biosocial Science 35 (2):263–285.

Silventoinen, K., S. Sammalisto, M. Perola, D.I. Boomsma, B.K. Cornes, C. Davis, L. Dunkel, M. De Lange, J.R: Harris, J.V. Hjelmborg m.fl. (2003) ”Heritability of adult body height. A comparative study of twin cohorts in eight countries”, Twin Research and Human Genetics 6 (5):399–408.

Tam, V., N. Patel, M. Turcotte, Y. Bossé, G. Paré & D. Meyre (2019) ”Benefits and limitations of genome-wide association studies”, Nature Reviews Genetics 20 (8):467–484.

Thorpe, K., J. Golding, L. MacGillivray & R. Greenwood (1991) ”Comparison of prevalence of depression in mothers of twins and mothers of singletons”, British Medical Journal 302 (6781):875–878.

Trahan, L.H., K.K. Stuebing, J.M. Fletcher & M. Hiscock (2014) ”The Flynn effect. A meta-analysis”, Psychological Bulletin 140 (5):1332–1360.

Tucker-Drob, E.M., M. Rhemtulla, K.P Harden, E. Turkheimer & D. Fask (2011) ”Emergence of a Gene x socioeconomic status interaction on infant mental ability between 10 months and 2 years”, Psychological Science 22 (1):125–133.

Turkheimer, E., A. Haley, M. Waldron, B. D’Onofrio & I.I. Gottesman (2003) ”Socioeconomic status modifies heritability of IQ in young children”, Psychological Science 14 (6):623–628.

Uffelmann, E., Q.Q. Huang, N.S. Munung, J. de Vries, Y. Okada, A.R. Martin, H.C. Martin, T. Lappalainen & D. Posthuma (2021) ”Genome-wide association studies”, Nature Reviews Methods Primers 1 (59):1–21.

Vadgama, N., A. Pittman, M. Simpson, N. Nirmalananthan, R. Murray, T. Yoshikawa, P. De Rijk, E. Rees, G. Kirov, D. Hughes m.fl. (2019) ”De novo single-nucleotide and copy number variation in discordant monozygotic twins reveals disease-related genes”, European Journal of Human Genetics 27 (7):1121–1133.

van den Berg, S.M., M.H. de Moor, K.J. Verweij, R.F. Krueger, M. Luciano, A.A. Vasquez, L.K. Matteson, J. Derringer, T. Esko, N. Amin m.fl. (2016) ”Meta-analysis of genome-wide association studies for extraversion. Findings from the genetics of personality consortium”, Behavior Genetics 46 (2):170–182.

Vernon, P.A., R.A. Martin, J.A. Schermer & A. Mackie (2008) ”A behavioral genetic investigation of humor styles and their correlations with the Big-5 personality dimensions”, Personality and Individual Differences 44 (5):1116–1125.

Visscher, P.M., S.E. Medland, M.A. Ferreira, K.I. Morley, G. Zhu, B.K. Cornes, G.W. Montgomery & N.G. Martin (2006) ”Assumption-free estimation of heritability from genome-wide identity-by-descent sharing between full siblings”, PLoS Genetics 2 (3): e41.

Whitehead, A.N. (1925[1997]) Science and the modern world. The Free Press: New York.

Wright, M., E. De Geus, J. Ando, M. Luciano, D. Posthuma, Y. Ono, N. Hansell, C. Van Baal, K. Hiraishi, T. Hasegawa m.fl. (2001) ”Genetics of cognition. Outline of a collaborative twin study”, Twin Research and Human Genetics 4 (1):48–56.

Zuk, O., E. Hechter, S.R. Sunyaev & E.S. Lander (2012) ”The mystery of missing heritability. Genetic interactions create phantom heritability”, Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (4):1193–1198.

Downloads

Publicerad

2022-06-28

Referera så här

Alfonsson, Johan. 2022. ”Arv, Miljö Eller både Och? En Kritisk Realistisk Kritik Av Heritabilitetsmetodiken”. Sociologisk Forskning 59 (1–2):127–148. https://doi.org/10.37062/sf.59.23210.

Nummer

Sektion

Artiklar