Shout out!

Ortenpoddar som folkbildning, motoffentlighet och underhållning

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.59.23506

Nyckelord:

folkbildning, poddar, motoffentlighet, förorten, unga

Abstract

Artikeln skriver in sig i det mångdisciplinära forskningsfält som intresserar sig för ungas livsvillkor och kulturella uttryck i stigmatiserade bostadsområden i svenska storstäder. Under senare år har en mobilisering med krav på social rättvisa växt fram i dessa områden. I denna artikel undersöker vi innehållet i fyra poddar som kan betraktas som viktiga i denna sociala mobilisering. Studien har tre specifika syften, som också ringar in dess kunskaps­bidrag. För det första undersöker vi hur ortenpoddar, det vill säga poddar som handlar om orten och är producerade av unga därifrån, kan ses som uttryck för hur marginaliserade unga handskas med den rasifiering och underordnade klassposition som är en del av deras uppväxtvillkor. För det andra visar vår analys hur poddar fungerar som mötesplatser för unga i den marginaliserade förorten såväl som arenor för motstånd i form av motoffentligheter. För det tredje bidrar studien med kunskap om poddars folkbildande potential genom att analysera de folkbildande läroprocesser som kommer till uttryck i de utvalda ortenpoddar som utgör artikelns material.

Referenser

Andersson, J., J. Bäck & T. Ernbrandt (2020) Svenskarna och internet 2020. Stockholm: Internetstiftelsen.

Berry, R. (2016) ”Part of the establishment. Reflecting on 10 years of podcasting as an audio medium”, Convergence 22 (6):661–671. https://doi.org/10.1177/1354856516632105

Bouraleh, Z. & A.-N. Yussuf (2018) ”Galdem A Talk är du!”, Nyhetsbyrån Järva, https://www.nyhetsbyranjarva.se/galdem-a-talk-ar-du/ (hämtningsdatum 6 september 2021).

Dikeç, M. (2007) Badlands of the republic. Space, politics and urban policy. Oxford: Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470712788

Dikeç, M (2017). Urban rage. The revolt of the excluded. London/New Haven: Yale University Press. https://doi.org/10.12987/9780300231212

Drew, C. (2017) ”Educational podcasts. A genre analysis”, E-Learning and Digital Media 14 (4):201–211. https://doi.org/10.1177/2042753017736177

Edström, J. (2019) ”Podden är ett sätt att påverka”, Mitt i Rinkeby/Kista/Tensta https://www.mitti.se/noje/podden-ar-ett-satt-att-paverka/lmsak!5355435/ (hämtningsdatum 6 september 2021).

Edu Orten (2021) ”Om Edu Orten”, https://www.eduorten.se (hämtningsdatum 6 september 2021).

Florini, S. (2015) ”The podcast ’Chitlin’ Circuit’. Black podcasters, alternative media, and audio enclaves”, Journal of Radio & Audio Media 22 (2):209–219. https://doi.org/10.1080/19376529.2015.1083373

Florini, S. (2017) ”This week in blackness, the George Zimmerman acquittal, and the production of a networked collective identity”, New Media & Society 19 (3):439–454. https://doi.org/10.1177/1461444815606779

Fraser, N. (2003[1990]) ”Offentligheten i nytt ljus. Ett bidrag till kritiken av den reellt existerande demokratin”, 133–171 i Den radikala fantasin. Mellan omfördelning och erkännande. Göteborg: Daidalos.

Folkbildningsrådet (2013) Folkbildningens vägval och vilja. Om studieförbundens och folkhögskolornas roll och uppgifter i dagens och morgondagens samhälle. Stockholm: Folkbildningsrådet.

Fox, K. D.O. Dowling & K. Miller (2020) ”A curriculum for blackness. Podcasts as discursive cultural guides, 2010–2020”, Journal of Radio & Audio Media 27 (2):298–318. https://doi.org/10.1080/19376529.2020.1801687

Gustavsson, B., K. Katz & T. Österberg (2017) ”Why do some young adults not graduate from upper-secondary school? On the importance of signals of labor market failure”, Scandinavian Journal of Educational Research 61 (6):701–720. https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1188145

Gustafsson, J.-E. & K. Yang-Hansen (2018) ”Changes in the impact of family education on student educational achievement in Sweden 1988–2014”, Scandinavian Journal of Educational Research 62 (5):719–736. https://doi.org/10.1080/00313831.2017.1306799

Gustafsson, J.-E., S. Sörlin & J. Vlachos (2016) Policyidéer för svensk skola. Stockholm: SNS.

Harvey, D. (2011) Ojämlikhetens nya geografi. Stockholm: Atlas.

Habermas, J (2003[1962]) Borgerlig offentlighet. Lund: Arkiv förlag.

Hill, N. & A. Schoug (red.) (2020) Lärande i civilsamhället. En forskarantologi. Stockholm: Trinambai.

Kantar (2021) ”Årsrapport poddindex och poddlyssnande 2020”, https://marketing.kantarsifo.se/sv/poddindex-arsrapport-2020 (hämtningsdatum 6 september 2021).

Lindbäck, J. (2021) Värsta bästa skolan. Om unga i förorten och segregationen i skolan. Doktorsavhandling. Göteborg: Göteborgs universitet.

Mood, C. & J.O. Jonsson (2019) Den nya fattigdomen. Stockholm: Riksbankens Jubileumsfond och Makadam förlag.

Negt, O. & A. Kluge (1972) Öffentlichkeit und Erfahrung. Frankfurt am Main: Suhrkampf.

Ohlsson, J. (red.) (2020) Mediebarometern 2019. Göteborg: Nordicom.

Regeringen (2014) Allas kunskap – allas bildning. Proposition 2013/14:172. Stockholm: Regeringskansliet.

Runfors, A. (2003) Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan. Stockholm: Prisma.

Sandberg, E. (2017) Jakten på den försvunna skatten. Så blev Sverige ett skatteparadis för de rika. Stockholm: Ordfront.

Sernhede, O. (red.) (2011) Förorten, skolan och ungdomskulturen. Reproduktionen av marginalitet och ungas informella lärande. Göteborg: Daidalos.

Sernhede, O., R. León Rosales & J. Söderman (2019) ”När betongen rätar sin rygg.” Ortenrörelsen och folkbildningens renässans. Göteborg: Daidalos.

Sernhede, O . (2022) ”Pantrarna och ortenrörelsen . Marginaliserad ungdom, post- kolonial kritik och politisk mobilisering”, Nordisk Tidskrift för Ungdomsforskning 3 (1):96–108 . https://doi.org/10.18261/ntu.3.1

Schclarek Mulinari, L. (2020) Race and order. Critical perspectives on crime in Sweden. Stockholm: Stockholms universitet.

Shamburg, C. (2020) ”Rising waves in informal education. Women of color with educationally oriented podcasts”, Education and Information Technologies 26 (1):699–713. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10284-3

Skolverket (2012) Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Stockholm: Skolverket.

Spinelli, M. & L. Dann (2019) Podcasting. The audio media revolution. London: Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781501328671

SR Gillar (2012) ”Med Emilie & Elmira”, https://sverigesradio.se/avsnitt/43648 (hämtningsdatum 6 september 2021).

SR P4 Göteborg (2019) ”Podden ’Stora namn’ snackis bland unga”, https://sverigesradio.se/artikel/7184958 (hämtningsdatum 6 september 2021)

Therborn, G. (2018) Kapitalet, överheten och alla vi andra. Klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande. Lund: Arkiv förlag.

Tukio (2019) ”Galdem A Talk – Feminism, anti-rasism & identitet”, https://www.youtube.com/watch?v=kazhbA0iLP4 (hämtningsdatum 6 september 2021).

Utbildningsradion (2016) ”Trygga rum och organisering”, https://urplay.se/program/197831-tank-till-melanin-trygga-rum-och-organisering (hämtningsdatum 6 september 2021).

VBDFR [Vad blir det för rap] (2015) ”Avsnitt 48 med Meron Mangasha!”, https://podcasts.nu/avsnitt/vad-blir-det-for-rap/avsnitt-48-med-meron-mangasha (hämtningsdatum 6 september 2021).

Vrikki, P. & S. Malik (2019) ”Voicing lived-experience and anti-racism. Podcasting as a space at the margins for subaltern counterpublics”, Popular Communication 17 (4):273–287. https://doi.org/10.1080/15405702.2019.1622116

Wacquant, L. (2008) Urban outcasts. A comparative sociology of advanced marginality. Cambridge: Polity Press.

Wacquant, L. (2009) Punishing the poor. The neoliberal government of social insecurity. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.1515/9780822392255

Wilkinson, R. & K. Pickett (2018) Den inre ojämlikheten. Hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande. Stockholm: Karneval förlag.

Östh, J., E. Andersson & B. Malmberg (2013) ”School choice and increasing performance differences. A counterfactual approach”, Urban Studies 50 (2):407–425. https://doi.org/10.1177/0042098012452322

Downloads

Publicerad

2022-06-27

Referera så här

Uhnoo, Sara, och Ove Sernhede. 2022. ”Shout Out! Ortenpoddar Som Folkbildning, Motoffentlighet Och underhållning”. Sociologisk Forskning 59 (1–2):149–176. https://doi.org/10.37062/sf.59.23506.

Nummer

Sektion

Artiklar