Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet

Daniel Suhonen, Göran Therborn och Jesper Weithz (red.)

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.23743

Nyckelord:

klass, Sverige, exploatering, arbetarklass, medelklass

Downloads

Publicerad

2021-12-14

Referera så här

Berglund, Tomas. 2021. ”Klass I Sverige. Ojämlikheten, Makten Och Politiken I Det 21:A århundradet: Daniel Suhonen, Göran Therborn Och Jesper Weithz (red.)”. Sociologisk Forskning 58 (3):346–351. https://doi.org/10.37062/sf.58.23743.

Nummer

Sektion

Recensioner