Sociologförbundet har ordet

Tack för dessa två år

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.23913

Nyckelord:

Sveriges Sociologförbund, Sociologidagarna

Abstract

När jag skriver detta har vi nyligen fått veta att regeringen släpper pandemirestriktionerna. Det är glädjande på flera sätt. För vår del innebär det att vi nu vet att vi kan hålla Sociologidagarna 2022 i Uppsala på plats. Konferensen är planerad till 16–18 mars och efter all tid vi spenderat vid våra skärmar är det en välbehövlig nyhet att Sveriges sociologer nu kommer att kunna träffas som innan pandemin.

 

I samband med Sociologidagarna har nuvarande styrelse suttit sina två år, och på årsstämman i mars kommer en ny styrelse att väljas. Jag vill därför ta tillfället i akt och utrycka ett stort tack till styrelsen för deras arbete under de två år som gått. Detta inbegriper Martin Berg, Oskar Engdahl, Denis Frank, Emelie Larsson, Arvid Lindh, Magdalena Kania Lundholm, Lena Karlsson, Åsa Lundqvist, Erika Willander och Fredrik Palm. Jag vill också tacka Lena Sohl och Magnus Wennerhag för deras arbete med förbundets tidskrift.

 

Pandemin har inneburit att styrelsen inte har kunnat mötas rent fysiskt. Vi har dock regelbundet mötts digitalt och fortsatt arbeta för att utveckla förbundet. Trots pandemin har arbetet i styrelsen flutit på och fungerat mycket bra. Alla ledamöter har visat prov på god lyhördhet för olika idéer och hög samarbetsvilja. Det har varit ett nöje att under två år leda denna styrelse.

 

Vi önskar den nya styrelsen som kommer att utses på årsmötet lycka till, och hoppas att ni också får två roliga och produktiva år med förbundet.

 

Hälsningar

Kenneth Nelson
Ordförande för Sveriges Sociologförbund

Downloads

Publicerad

2022-02-21

Referera så här

Nelson, Kenneth. 2022. ”Sociologförbundet Har Ordet : Tack för Dessa Två år”. Sociologisk Forskning 58 (4):489. https://doi.org/10.37062/sf.58.23913.

Nummer

Sektion

Från Sociologförbundet