Främling i sin stad. Stängda fabriker och butiker – missnöje och framtidstro

Åke Sandberg

Författare

  • Gunnar Gelin

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.59.24826

Nyckelord:

Säffle, missnöje, strukturomvandling, främlingsfientlighet

Referenser

Ahlqvist, B. (1983) I bräcklig farkost. En bok om svensk ekonomi i internationell miljö. Studiehandledning. Stockholm: Brevskolan.

Eribon, D. (2018[2009]) Tillbaka till Reims. Stockholm: Verbal.

Hochschild, A.R. (2016) Strangers in their own land. Anger and mourning on the American right. New York: The New Press.

Jahoda, M. (1992) ”Reflections on Marienthal and after”, Journal of Occupational and Organizational Psychology 65 (4):355–358. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1992.tb00511.x

Jahoda, M., P.F. Lazarsfeld & H. Zeisel (2014[1933]) De arbetslösa i Marienthal. Lund: Arkiv.

Piketty, T. (2020[2019]) Kapitalet och ideologin. Stockholm: Mondial.

Sandberg, Å. & P. Ehn (1983) Demos-projektet. Resultat och rapporter från ett projekt om datorer, planering, organisation och fackligt arbete. Stockholm: Arbetslivscentrum.

Sandberg, Å. (red.) (2019) Arbete och välfärd. Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige. Lund: Studentlitteratur.

Downloads

Publicerad

2022-12-15

Referera så här

Gelin, Gunnar. 2022. ”Främling I Sin Stad. Stängda Fabriker Och Butiker – missnöje Och Framtidstro: Åke Sandberg”. Sociologisk Forskning 59 (3):351–354. https://doi.org/10.37062/sf.59.24826.

Nummer

Sektion

Recensioner