När skolan blev en marknad. Trettio år med friskolor / Hur marknadsskolan splittrar Sverige

Per Kornhall, Sten Svensson, Majsa Allelin & Bo Karlsson / Petter Sandgren

Författare

  • Ida Lidegran Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.59.25038

Nyckelord:

utbildning, marknadisering, friskolor, skolval

Referenser

Kornhall, P., S. Svensson, M. Allelin & B. Karlsson (red.) (2022) När skolan blev en marknad. Trettio år med friskolor. Stockholm: Natur & Kultur.

Sandgren, P. (2022) Hur marknadsskolan splittrar Sverige. Stockholm: Natur & Kultur.

Downloads

Publicerad

2023-03-09

Referera så här

Lidegran, Ida. 2023. ”När Skolan Blev En Marknad. Trettio år Med Friskolor Hur Marknadsskolan Splittrar Sverige: Per Kornhall, Sten Svensson, Majsa Allelin & Bo Karlsson Petter Sandgren”. Sociologisk Forskning 59 (4):493–496. https://doi.org/10.37062/sf.59.25038.

Nummer

Sektion

Recensioner

Mest lästa artiklar av samma författare