Mot disciplinens kärna!

Från sociologiska paradigm till sociologididaktik

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.60.25482

Nyckelord:

Sociologi, didaktik, paradigm, ämnesdisciplin

Abstract

Reflektion.

Referenser

Brante, T. (1980) Vetenskapens struktur och förändring. Lund: Doxa.

Collins, R. (1998) The sociological eye and its blinders, Contemporary Sociology, 27 (1):2–7.

Giddens, A. (2006) Sociologi. Lund: Studentlitteratur.

Ginnerskov, J. (2021) When Baehr met Steffen: Appraising classicality through the lens of neglect, Acta Sociologica, 64 (4):369–382.

Gouldner, A.W. (1970) The coming crisis of western sociology. New York: Basic Books.

Grauerholz, L. & S. Bouma-Holtrop (2003) Exploring critical sociological thinking, Teaching Sociology, 31 (4):485–496.

Kuhn, T.S. (1962) The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of Chicago Press.

Mills, C.W. (1959) The sociological imagination. New York: Oxford University Press.

Palmer, N. (2023) The sociological imagination within teaching sociology: 1973–2020, Teaching Sociology, 51 (1):1–12.

Ritzer, G. (1975) Sociology: A multiple paradigm science, The American Sociologist, 10 (3):156–167.

Scanlan, S.J. & L. Grauerholz (2009) 50 years of C. Wright Mills and the sociological imagination, Teaching Sociology, 37 (1):1–7.

Downloads

Publicerad

2023-10-27

Referera så här

Ginnerskov, Josef. 2023. ”Mot Disciplinens kärna! : Från Sociologiska Paradigm till Sociologididaktik”. Sociologisk Forskning 60 (2):141-44. https://doi.org/10.37062/sf.60.25482.

Nummer

Sektion

Temanummer 60 år