Vad är ORCID?

ORCID är en oberoende och icke vinstdrivande organisation som erbjuder beständiga identifierare - ORCID-ID - som särskiljer dig från andra forskare och fungerar som en länkningsmekanism mellan dig och din forskningsoutput. ORCID är integrerat i flera system som används av förlag, forskningsfinansiärer, forskningsinstitutioner och andra forskningsrelaterade tjänster. Gå till

Hur och varför använder vi ORCID ID?

Den här tidskriften använder ditt ORCID iD för att säkerställa att du är korrekt identifierad och ansluten till din(a) publikation(er).

##plugins.generic.orcidProfile.about.display.title##

##plugins.generic.orcidProfile.about.display##