MINNESORD

Att leva livet i livets sfärer Hans L. Zetterberg 1927–2014

  • Patrik Aspers Uppsala Universitet
Publicerad
2015-03-13
Referera så här
Aspers, P. (2015) ”MINNESORD: Att leva livet i livets sfärer Hans L. Zetterberg 1927–2014”, Sociologisk Forskning, 52(1), s. 85-87. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18281 (åtkomstdatum: 2april2020).
Sektion
Övrigt