Sociologförbundet har ordet

Att tillsätta tjänster och fördela medel

  • Patrik Aspers Uppsala universitet
Publicerad
2011-04-01
Referera så här
Aspers, P. (2011) ”Sociologförbundet har ordet: Att tillsätta tjänster och fördela medel”, Sociologisk Forskning, 48(2), s. 79-80. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18429 (åtkomstdatum: 4mars2021).
Sektion
Övrigt