Hur länge är samhället? Gammalt och nytt i relationen historia-sociologi

  • Sverker Sörlin
Publicerad
1997-04-01
Referera så här
Sörlin, S. (1997) ”Hur länge är samhället? Gammalt och nytt i relationen historia-sociologi”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 29-46. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18525 (åtkomstdatum: 8maj2021).