Vol 34 Nr 1-2 (1997): Sociologi i tiden. Bakgrund, utveckling, framtid.