Erik Gustaf Geijer. Akademiker och samhällstänkare i brytningstid

  • Lars Hansen
Publicerad
1997-04-01
Referera så här
Hansen, L. (1997) ”Erik Gustaf Geijer. Akademiker och samhällstänkare i brytningstid”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 49-74. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18526 (åtkomstdatum: 8maj2021).