Folkrörelseforskning inifrån

E. H. Thörnberg och den förakademiska sociologin

  • Per-Anders Forstorp
Publicerad
1997-04-01
Referera så här
Forstorp, P.-A. (1997) ”Folkrörelseforskning inifrån: E. H. Thörnberg och den förakademiska sociologin”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 117-148. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18528 (åtkomstdatum: 8maj2021).