Sociologiska Föreningen i Lund 1936-1940

  • Åke Nilsén
Publicerad
1997-04-01
Referera så här
Nilsén, Åke (1997) ”Sociologiska Föreningen i Lund 1936-1940”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 179-201. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18530 (åtkomstdatum: 8maj2021).