Ett modernt forskningsfält växer fram

Om svensk sociologi från 30-talet till 50-talet

  • Rolf Törnqvist
Publicerad
1997-04-01
Referera så här
Törnqvist, R. (1997) ”Ett modernt forskningsfält växer fram: Om svensk sociologi från 30-talet till 50-talet”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 231-265. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18532 (åtkomstdatum: 8maj2021).