Sociologi, programmatisk modern

  • Bo Isenberg
Publicerad
1997-04-01
Referera så här
Isenberg, B. (1997) ”Sociologi, programmatisk modern”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 283-310. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18534 (åtkomstdatum: 8maj2021).