Hans Zetterberg om Columbia- sociologin

  • Richard Swedberg
Nyckelord: Hans Zetterberg
Publicerad
2019-01-31
Referera så här
Swedberg, R. (2019) ”Hans Zetterberg om Columbia- sociologin”, Sociologisk Forskning, 55(4), s. 487-488. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18783 (åtkomstdatum: 15juli2020).
Sektion
Övrigt