Makt och motstånd i rehabiliteringsprocessen

Sanningen om tidig återgång i arbete utmanad

Författare

  • Erika Wall
  • John Selander
  • Jonny Bergman

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.56.18812

Nyckelord:

rehabilitation, early return-to-work, time, resistance, discourse analysis

Abstract

Syftet med denna studie är att nå en djupare förståelse för rehabiliteringsprocessens ambition om tidig återgång i arbete och vad detta innebär för långtidssjukskrivna kvinnor. En diskursanalys, baserad på myndighetsmaterial och svaren på en öppen enkätfråga visar, hur makt och motstånd framträder i materialet och hur sjukskrivna görs till passiva mottagare av rehabilitering och/eller definieras som långsamma i relation till de normer som återfinns som del av rehabiliteringsprocessen. Mot detta gör de långtidssjukskrivna kvinnorna motstånd. Vi menar att det finns behov av en variation inom ramen för rehabiliteringsprocessen med större möjligheter för långsammare processer för dem vilka har behov av mer tid för att tillfriskna, det finns behov av att återgå i egen takt. 

Downloads

Publicerad

2019-10-21

Referera så här

Wall, Erika, John Selander, och Jonny Bergman. 2019. ”Makt Och motstånd I Rehabiliteringsprocessen: Sanningen Om Tidig återgång I Arbete Utmanad”. Sociologisk Forskning 56 (3-4):289-310. https://doi.org/10.37062/sf.56.18812.