Tid för förändring av arbetsvillkor inom vård och omsorg

Tid och temporalitet i narrativt meningsskapande under den första tiden av coronapandemin

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.22103

Nyckelord:

arbetsvillkor, meningsskapande, narrativ analys, temporalitet, tid, covid-19, coronakrisen

Abstract

I föreliggande studie fokuserar vi på berättelser om arbetsvillkor inom svensk vård och omsorg under den inledande fasen av coronapandemin våren 2020. Studien baseras på 33 intervjuer med vårdpersonal genomförda under de första veckorna av pandemin. Genom att i analysen knyta narrativt meningsskapande till hur tid används och ordnas i berättelser om arbetsvillkor just nu – under de första veckorna för coronapandemin – ser vi hur dessa berättelser relaterar till tiden för hanteringen av pandemin, såväl som tiden före och efter densamma. Den narrativa analysen visar att olika perspektiv på tid används som stöd för argumentationen i deltagarnas utsagor. Det ena perspektivet knyts till den specifika situationen under den första tiden för coronapandemin och det andra relaterar till arbetssituationen under coronapandemin som en del av ett, i tid, utsträckt sammanhang. Analysen av hur tid används och ordnas i berättelserna skapar en öppning för att förstå coronapandemin som en händelse som uppmärksammar någonting mer än arbetssituationen just nu, nämligen en kritik av arbetsvillkor inom vården över tid och på en övergripande, generell, nivå.

Downloads

Publicerad

2021-06-04

Referera så här

Wall, E. och Bergman, J. . (2021) ”Tid för förändring av arbetsvillkor inom vård och omsorg: Tid och temporalitet i narrativt meningsskapande under den första tiden av coronapandemin”, Sociologisk Forskning, 58(1–2). doi: 10.37062/sf.58.22103.