Sociala normer, sociala identiteter och socialt avstånd

  • Ulf Himmelstrand Uppsala universitet
Publicerad
2009-04-01
Referera så här
Himmelstrand, U. (2009) ”Sociala normer, sociala identiteter och socialt avstånd”, Sociologisk Forskning, 46(2), s. 52-55. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19206 (åtkomstdatum: 6maj2021).
Sektion
Artiklar