Redaktören har ordet

Sociologisk Forskning, Web of Science och Sociological Abstracts

  • Hedvig Ekerwald Uppsala universitet
Publicerad
2009-07-01
Referera så här
Ekerwald, H. (2009) ”Redaktören har ordet: Sociologisk Forskning, Web of Science och Sociological Abstracts”, Sociologisk Forskning, 46(3), s. 3-4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19209 (åtkomstdatum: 8maj2021).
Sektion
Redaktionellt