Redaktören har ordet

Nationella traditioner, begreppsanvändning samt återblickar på Sociologförbundets årsmöteskonferens 2008

Författare

  • Katarina Sjöberg Lunds universitet

Downloads

Publicerad

2008-04-01

Referera så här

Sjöberg, K. (2008) ”Redaktören har ordet: Nationella traditioner, begreppsanvändning samt återblickar på Sociologförbundets årsmöteskonferens 2008”, Sociologisk Forskning, 45(2), s. 5. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19231 (åtkomstdatum: 19 juni 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt

Mest lästa artiklar av samma författare

<< < 1 2