Rättssäkerhet – en källa för legitimitet inom socialförsäkringen?

Författare

  • Daniel Bjerstedt Lunds universitet

Downloads

Publicerad

2008-04-01

Referera så här

Bjerstedt, D. (2008) ”Rättssäkerhet – en källa för legitimitet inom socialförsäkringen?”, Sociologisk Forskning, 45(2), s. 64–70. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19239 (åtkomstdatum: 28 september 2021).

Nummer

Sektion

Artiklar