Kön görs även i moderna organisationer

  • Lena Abrahamsson Luleå tekniska universitet
Publicerad
2004-01-01
Referera så här
Abrahamsson, L. (2004) ”Kön görs även i moderna organisationer”, Sociologisk Forskning, 41(1), s. 3-10. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19356 (åtkomstdatum: 8maj2021).