Räddas välfärdsstaten med klasskamp?

  • Göran Brulin Arbetslivsinstitutet; KTH
Publicerad
2004-01-01
Referera så här
Brulin, G. (2004) ”Räddas välfärdsstaten med klasskamp?”, Sociologisk Forskning, 41(1), s. 11-18. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19357 (åtkomstdatum: 8maj2021).