Kejsarens utbrända kläder

  • Marcello Ferrada-Noli Karolinska institutet
Publicerad
2004-01-01
Referera så här
Ferrada-Noli, M. (2004) ”Kejsarens utbrända kläder”, Sociologisk Forskning, 41(1), s. 19-26. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19358 (åtkomstdatum: 8maj2021).