Making motherhood work. How women manage careers and caregiving

Caitlyn Collins

  • Jenny Alsarve
Nyckelord: moderskap, förvärvsarbete, välfärdsregimer, Sverige
Publicerad
2020-04-09
Referera så här
Alsarve, J. (2020) ”Making motherhood work. How women manage careers and caregiving: Caitlyn Collins”, Sociologisk Forskning, 57(1), s. 83–85. doi: 10.37062/sf.57.21542.
Sektion
Recensioner