Erfarenheter i akademins tassemarker

Författare

  • Rosmari Eliasson-Lappalainen

Nyckelord:

Psykiatri, Äldreomsorg

Downloads

Referera så här

Eliasson-Lappalainen, R. (2015) ”Erfarenheter i akademins tassemarker”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 57–78. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21838 (åtkomstdatum: 20 september 2021).