Vol 51 Nr 3–4 (2014): Det personliga är sociologiskt. 14 professorer om svensk sociologi