Workplace violence

A threat to autonomy and professional discretion

Författare

  • Gabriella Scaramuzzino Socialt arbete

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.57.22059

Nyckelord:

journalists, professional discretion, social workers, teachers, workplace violence, democracy

Abstract

Det finns många teorier och mycket tidigare forskning om autonomi och professionellt handlingsutrymme, men kunskapen om i vilken utsträckning rädslan för att utsättas för arbetsrelaterat våld begränsar denna autonomi och handlingsutrymme är begränsad. Denna artikel bygger på en enkätstudie (N =1,236) och jämför svenska socialarbetares, lärares och journalisters erfarenheter av arbetsrelaterat våld. Syftet med artikeln är att undersöka i vilken utsträckning digitalisering är kopplat till arbetsrelaterat våld, och i vilken utsträckning arbetsrelaterat våld påverkar dessa professioners autonomi och handlingsutrymme och hindrar dem från att uppfylla sin demokratiska funktion. Resultaten visar att det finns skillnader när det kommer till i vilken utsträckning, var och hur de här professionsgrupperna blir hotade, men resultaten ger också en alarmerande bild av vilka implikationer sådana hot kan få. Ungefär 40 % av respondenterna hade övervägt att sluta arbeta med ett specifikt social problem/ämne/målgrupp/arbetsuppgift på grund av rädsla att bli utsatt för hat, hot och kränkningar.    

Downloads

Publicerad

2020-12-21

Referera så här

Scaramuzzino, Gabriella. 2020. ”Workplace Violence: A Threat to Autonomy and Professional Discretion”. Sociologisk Forskning 57 (3–4):249–270. https://doi.org/10.37062/sf.57.22059.

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare