Workplace violence

A threat to autonomy and professional discretion

  • Gabriella Scaramuzzino Socialt arbete

Abstract

Det finns många teorier och mycket tidigare forskning om autonomi och professionellt handlingsutrymme, men kunskapen om i vilken utsträckning rädslan för att utsättas för arbetsrelaterat våld begränsar denna autonomi och handlingsutrymme är begränsad. Denna artikel bygger på en enkätstudie (N =1,236) och jämför svenska socialarbetares, lärares och journalisters erfarenheter av arbetsrelaterat våld. Syftet med artikeln är att undersöka i vilken utsträckning digitalisering är kopplat till arbetsrelaterat våld, och i vilken utsträckning arbetsrelaterat våld påverkar dessa professioners autonomi och handlingsutrymme och hindrar dem från att uppfylla sin demokratiska funktion. Resultaten visar att det finns skillnader när det kommer till i vilken utsträckning, var och hur de här professionsgrupperna blir hotade, men resultaten ger också en alarmerande bild av vilka implikationer sådana hot kan få. Ungefär 40 % av respondenterna hade övervägt att sluta arbeta med ett specifikt social problem/ämne/målgrupp/arbetsuppgift på grund av rädsla att bli utsatt för hat, hot och kränkningar.    

Publicerad
2020-12-21
Referera så här
Scaramuzzino, G. (2020) ”Workplace violence: A threat to autonomy and professional discretion”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 249–270. doi: 10.37062/sf.57.22059.
Sektion
Artiklar