Rättsregler i kris

Johan Hirschfeldt och Olof Petersson

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.23217

Nyckelord:

covid-19, krishantering

Downloads

Publicerad

2021-06-04

Referera så här

Olofsson, T. (2021) ”Rättsregler i kris: Johan Hirschfeldt och Olof Petersson”, Sociologisk Forskning, 58(1–2). doi: 10.37062/sf.58.23217.