Livspolitik och existentiell mening i ett alternativsamhälle på landsbygden

Exemplet Uddebo

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.23258

Nyckelord:

livspolitik, alternativsamhälle på landsbygden, hållbarhet, existentiell mening, Frihetens barn

Abstract

Artikeln handlar om den betydelse existentiell mening har för utvecklingen av ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart alternativsamhälle på landsbygden. I artikeln analyseras 15 individers berättelser om konkreta praktiker och gemensamma insatser i formandet av en existentiellt meningsfull vardag på en plats med cirkulär ekonomi, självförsörjning och arbetskritiska attityder. Analysen inramas av ett existenssociologiskt perspektiv och Becks tanke om ”frihetens barn”, som i en andra modernitet försöker att ta vara på de möjligheter som kan uppstå i ett samhälle som i övrigt mest erbjuder risker och osäkerhet. Genom att utveckla ett ”livspolitiskt” förhållningssätt, bortom konsumtionssamhällets överflöd och arbetssamhällets plikter, vill intervjupersonerna både uppnå ett meningsfullt liv i nuet och bygga ett hållbart lokalsamhälle där resurser tillvaratas för kommande generationer. Målet är att till skillnad från upplevelsen av meningslöshet i det kapitalistiska arbetssamhället skapa existentiell mening på en plats där de kan bestämma över sin egen tid och finna kollektiva lösningar på individuella problem. Strävan efter att etablera ett sådant postkapitalistiskt samhälle medför dock även dilemman och interna konflikter kring organiserings- och finansieringsmöjligheter.

Downloads

Publicerad

2022-02-21

Referera så här

Flisbäck, Marita, och Margareta Carlén. 2022. ”Livspolitik Och Existentiell Mening I Ett alternativsamhälle På Landsbygden: Exemplet Uddebo ”. Sociologisk Forskning 58 (4):407–432. https://doi.org/10.37062/sf.58.23258.

Nummer

Sektion

Artiklar