”Jag är inte prostituerad, jag lever normalt”

Sugardejtares språkliga och praktiska relationsarbete för att avgränsa sugardejting från prostitution

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.59.23746

Nyckelord:

prostitution, sexarbete, sex mot ersättning, sugardaddy-relationer, sugardejting

Abstract

Sugardejting är ett till stora delar nytt och växande fenomen inom sex- och intimitetsindustrin som kretsar kring för ändamålet nischade webbsidor. Fenomenet överlappar i betydande grad med prostitution men marknadsförs som något annat. Utifrån intervjuer med femton ”sugarbabes” och nio ”sugardaddys” med erfarenhet av heterosexuell sugardejting undersöker vi i artikeln vilka strategier sugardejtare använder för att avgränsa sina erfarenheter från prostitution. Vi visar att både kvinnorna och männen utför ett språkligt och praktiskt ”relationsarbete” som fyller funktionen att skilja sugardejting antingen från prostitution som sådan eller från vad intervjupersonerna ser som egentlig prostitution. Relationsarbetet kretsar kring fem centrala teman: hur ersättningen benämns, ersättningens utförandeform, kvinnans sexuella frivillighet, den ömsesidiga njutningen och dejtinglikheten. Vi menar att distanseringen från prostitution inte bara kan tolkas som ett sätt att rentvå sig själv från associationer till en stigmatiserad praktik, utan också kan ses som ett uttryck för att intervjupersonerna har laddade föreställningar om prostitution som de har svårt att passa in med sina egna erfarenheter.

Referenser

Attwood, F. (2006) ”Sexed up. Theorizing the sexualization of culture”, Sexualities 9(1):77– 94. https://doi.org/10.1177/1363460706053336

Bauman, Z. (2003) Liquid love. On the frailty of human bonds. Cambridge: Polity.

Beck, U. & E. Beck-Gernsheim (1995) The normal chaos of love. London: Polity.

Berger, E. (2018) ”Detta är sugardejting: ’Prostitution i lyxförpackning’”, https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/detta-ar-sugardejting-prostitution-i-lyxforpackning (hämtningsdatum 6 december 2021).

Bernstein, E. (2007a) ”Sex work for the middle classes”, Sexualities 10(4):473–488. https://doi.org/10.1177/1363460707080984

Bernstein, E. (2007b) Temporarily yours. Intimacy, authenticity, and the commerce of sex. Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/9780226044620

Björk, F. (2018) ”Utredning om ’sugardating’ läggs ned”, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/utredning-om-sugardating-laggs-ned (hämtningsdatum 6 december 2021).

Bourdieu, P. (1979) La distinction. Critique social de jugement. Paris: Editions de Minuit.

Braun, V. & V. Clarke (2006) ”Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology 3(2):77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Brents, B.G. & T. Sanders (2010) ”Mainstreaming the sex industry. Economic inclusion and social ambivalence”, Journal of Law and Society 37(1):40–60. https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2010.00494.x

Carbonero, M.A. & M. Gómez Garrido (2017) ”Being like your girlfriend. Authenticity and the shifting borders of intimacy in sex work”, Sociology 52(2):384–399. https://doi.org/10.1177/0038038516688609

Chu, C.S.K. (2018) Compensated dating. Buying and selling sex in cyberspace. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6974-1

Chu, C.S.K. & K.J. Laidler (2016) ”Becoming a male client of compensated dating”, Deviant Behavior 37(1):47–65. https://doi.org/10.1080/01639625.2014.983007

Cohen, E. (1996) Thai tourism. Hill tribes, islands and open-ended prostitution. Bangkok: White Lotus.

Deeks, L.E. (2013) ”A website by any other name. Sex, sugar, and Section 230”, Women’s Rights Law Reporter 34(4):245–281.

Giddens, A. (1995) Intimitetens omvandling. Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället. Nora: Nya Doxa.

Grönvall, Y., C. Holmström. & L. Plantin (2022) ”The construction of intimacy in long-term commercial relationships in Sweden”, Culture, Health & Sexuality 24(4):451–465. https://doi.org/10.1080/13691058.2020.1857844

Gunnarsson, L & S. Strid (2021) ”Varieties of sugar dating in Sweden. Content, compensation, motivations”, Social Problems. Nätpublicering. https://doi.org/10.1093/socpro/spab063

Gunnarsson, L & S. Strid (2022) ”Chemistry or service? Sugar daddies’ (re)quest for mutuality within the confines of commercial exchange”, Journal of Sex Research 59(3):309–320. https://doi.org.10.1080/00223399.2021.1952155

Hakim, C. (2010) ”Erotic capital”, European Sociological Review 26(5):499–518. https://doi.org/10.1093/esr/jcq014

Hallengren, L. (2019) Sugardaddies. En kvalitativ studie om erfarenheter av sugardating. Masteruppsats. Malmö: Malmö University Electronic Publishing.

Hier, A. (2017) ”More bang for the buck. Freaks and the intimate-sex-for-money license”, Southwestern Law Review 46(3):489–518.

Hulusjö, A. (2013) The multiplicities of prostitution experience. Narratives about power and resistance. Doktorsavhandling i socialt arbete. Malmö: Malmö högskola.

Illouz, E. (2007) Cold intimacies. The making of emotional capitalism. Cambridge: Polity.

Illouz, E. (2014) Därför gör kärlek ont. En sociologisk förklaring. Göteborg: Daidalos.

Illouz, E. (2020) Därför tar kärleken slut. De negativa relationernas sociologi. Göteborg: Daidalos.

Jonsson, S. & N. Jakobsson (2017) ”Is buying sex morally wrong? Comparing attitudes toward prostitution using individual-level data across eight Western European countries”, Women’s Studies International Forum 61:58–69. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2016.12.007

Jämställdhetsmyndigheten (2021) ”Prostitution och människohandel”. Rapport 2021:23. Göteborg: Jämställdhetsmyndigheten. https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/impbhoid/rapport-prostitution-och-manniskohandel-2021-23-pdf.pdf (hämtningsdatum 4 mars 2022).

Ljungberg, H. (2021) ”’Normala’ kvinnor säljer sex? – normer och gråzoner i betald dejting”, 195–219 i A. de Cabo y Moreda, C. Holmström & J. Kousmanen (red.) Sex mot ersättning – säljare, köpare, makt och moral. Lund: Studentlitteratur.

Kaufman, C.E. & S.E. Stavrou (2004) ”’Bus fare please’. The economics of sex and gifts among young people in urban South Africa”, Culture, Health & Sexuality 6(5):377–391. https://doi.org/10.1080/13691050410001680492

Kuate-Defo, B. (2004) ”Young people’s relationships with sugar daddies and sugar mummies. What do we know and what do we need to know?”, African Journal of Reproductive Health 8(2):13–37. https://doi.org/10.2307/3583175

Medin, J. (2019) Thailandssvenskarna. Stockholm: Verbal.

Miller, A. (2011) ”Sugar dating. A new take on an old issue”, Buffalo Journal of Gender Law & Social Policy 20:33–68.

Milrod, C. & M.A. Monto (2012) ”The hobbyist and the girlfriend experience. Behaviors and preferences of male costumers of internet sexual service providers”, Deviant Behavior 33(10):792–810. https://doi.org/10.1080/01639625.2012.707502

Motyl, J. (2013) ”Trading sex for college tuition. How sugar daddy dating sites may be sugar coating prostitution”, Penn State Law Review 117(3):927–958.

Månsson, S.-A. (2019) Prostitution. Aktörerna, relationerna och omvärlden. Lund: Studentlitteratur.

Nayar, K.I. (2017) ”Sweetening the deal. Dating for compensation in the digital age”, Journal of Gender Studies 26(3):335–346. https://doi.org/10.1080/09589236.2016.1273101

Olsson, U. (2019) ”’Sugardejting’ en allt vanligare form av prostitution”, SvT Nyheter, 25 september, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/sugardating-en-allt-vanligare-verksamhet (hämtningsdatum 6 december 2021).

Paulsen, R. (2010) Arbetssamhället. Hur arbetet överlevde teknologin. Lund: Gleerups.

Plummer, K. (2010) ”A round up of some recent books on prostitution and sex work”, Sexualities 13(3):394–400. https://doi.org/10.1177/1363460709364324

Regeringen (1995) ”Sammanfattning av betänkandet Könshandel”. SOU 1995:15. Stockholm: Socialdepartementet. https://data.riksdagen.se/fil/BDDB11F7-3335-4EEB-8658-3B5E4211801C (hämtningsdatum 9 december 2021).

Rouse, L. & A. Salter (2021) ”Cosplay on demand? Instagram, OnlyFans, and the gendered fantrepreneur”, Social Media+ Society 7(3). https://doi.org/10.1177/20563051211042397

Sanders, T. (2008) ”Male sexual scripts. Intimacy, sexuality and pleasure in the purchase of commercial sex”, Sociology 42(3):400–417. https://doi.org/10.1177/0038038508088833

Scull, M.T. (2020) ”’It’s its own thing’. A typology of interpersonal sugar relationship scripts”, Sociological Perspectives 63(1):135–158. https://doi.org/10.1177/0731121419875115

Scull, M.T. (2022) ”From seeking financialships to satisfying curiosity. Women’s motivations for entering sugar relationships”, Sexuality & Culture 26(1):222–248. https://doi.org/10.1007/s12119-021-09888-9

Swader, C.S. & I.D. Vorobeva (2015) ”Receiving gifts for sex in Moscow, Kyiv, and Minsk. A compensated dating survey”, Sexuality & Culture 19(2):321–348. https://doi.org/10.1007/s12119-014-9269-7

Tavory, I. & S. Timmermans (2014) Abductive analysis. Theorizing qualitative research. Chicago: The University of Chicago Press.

Upadhyay, S. (2021) ”Sugaring. Understanding the world of sugar daddies and sugar babies”, The Journal of Sex Research 58(6):775–784. https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1867700

Wade, B. (2009) Seeking arrangement. The definitive guide to sugar daddy and mutually beneficial arrangements. San Francisco: Bush Street Press.

Wang Y. (2021) ”The twink next door, who also does porn. Networked intimacy in gay porn performers’ selfpresentation on social media”, Porn Studies 8(2):224–238, https://doi.org/10.1080/23268743.2020.1841019

Warhurst, C. & D. Nickson (2009) ”’Who’s got the look?’. Emotional, aesthetic and sexualized labour in interactive services”, Gender, Work & Organization 16(3):385–404. https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2009.00450.x

Zelizer, V.A. (2005) The purchase of intimacy. Princeton: Princeton University Press.

Downloads

Publicerad

2022-06-27

Referera så här

Johansson, Alessandro, och Lena Gunnarsson. 2022. ”’Jag är Inte Prostituerad, Jag Lever normalt’: Sugardejtares språkliga Och Praktiska Relationsarbete för Att avgränsa Sugardejting från Prostitution”. Sociologisk Forskning 59 (1–2):101–125. https://doi.org/10.37062/sf.59.23746.

Nummer

Sektion

Artiklar