Ojämlikhetsrealism

Normalisering av ojämlikhet i Göteborg

Författare

  • Catharina Thörn Göteborgs Universitet

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.60.25000

Nyckelord:

Ojämlikhet, styrning, målkonflikter, organisatoriskt tryck, transporterande idéer

Abstract

I den här artikeln argumenterar jag för att stadsplaneringen domineras av ojämlikhetsrealism – ett ideologiskt ramverk och en styrform som normaliserar ojämlikhet och prioriterar åtgärder som leder till att segregationen fördjupas, trots att politiken kan ha satt upp andra mål. I fokus för analysen står Göteborgs stads satsning på att minska ojämlikhet och segregation med stadsplanering som ett av redskapen. Genom att analysera kedjan från politiska mål till genomförande visar jag hur jämlikhet systematiskt bortprioriterats och vilka mekanismer som bidragit till detta. Analys av centrala dokument och intervjuer med politiker och tjänstepersoner framhäver flera samverkade processer som tillsammans genererar en styrform som benämns ”ojämlikhetsrealism”.

Referenser

Atkinson, R. & G. Helms (red.) (2007) Securing an urban renaissance? Crime, community and British Urban Policy. Bristol: Policy Press.

Barbour, R. & J. Kitzinger (red.) (1999) Developing focus group research. London: SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781849208857

Boland, R., J. Bronte & J. Muir (2017) “On the waterfront. Neoliberal urbanism and the politics of public benefit”, Cities 61:117-127. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.08.012

Boudreau, J., R. Keil & D. Young (2009) Changing Toronto. Governing urban neoliberalism. Toronto: University of Toronto Press.

Campbell, S. (1996) “Green cities, growing cities, just cities? Urban planning and the contradictions of sustainable development”, Journal of the American Planning Association 62:296–312. http://doi.org/10.1080/01944369608975696

Cox, K.R. (1993) “The local and the global in the new urban politics. A critical view”, Environment and Planning D: Society and Space 11 (4):433–448. https://doi.org/10.1068/d110433

Cugurullo, F. (2017) “Exposing smart cities and eco-cities. Frankenstein urbanism and the sustainability challenges of the experimental city”, Environment and Planning A: Economy and Space 50 (1):73–92. https://doi.org/10.1177/0308518X17738535

Davies, J., A., Bua, M., Cortina-Oriol & E. Thompson (2020) “Why is austerity governable? A Gramscian urban regime analysis of Leicester, UK”, Journal of Urban Affairs 42 (1):56-74. https://doi.org/10.1080/07352166.2018.1490152

Dorling, D. (2014) All that is solid. The great housing disaster. London: Allen Lane.

Fainstein, S. (2011) The just city. New York: Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9780801460487

Florida, R. (2006 [2002]) Den kreativa klassens framväxt. Göteborg: Daidalos.

Grange, K. (2022) “Imaginaries and expulsion. How 1,000 temporary accommodation units for refugees in the city of Gothenburg became 57”, International Journal of Urban and Regional Research 46:50–64. https://doi.org/10.1111/1468-2427.13074

Griggs, S., D. Howarth & E. Mackillop (2017) “The meta-governance of austerity, localism, and practices of depoliticization” i P. Fawcett, M. Flinders, C. Hay & M. Wood (red.) Anti-politics, depoliticization and governance. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198748977.001.0001

Gunder, M. (2006) “Sustainability. planning’s saving grace or road to perdition?”, Journal of Planning Education and Research 26 (2):208–221. https://doi.org/10.1177/0739456X06289359

Göteborgs stad (2013) Förslag till budget 2013. Göteborgs stad.

Göteborgs stad (2016a) Budget Byggnadsnämnden. Göteborgs stad.

Göteborgs stad (2016b) För ett jämlikt och hållbart Göteborg. Mål och inriktningsdokument för Göteborgs stads budget. Göteborgs stad.

Göteborgs stad (2016c) Fokusområde fyra hela staden socialt hållbar. Göteborgs stad.

Göteborgs stad (2017a) Budget Byggnadsnämnden. Göteborgs stad.

Göteborgs stad (2017b) Mål och inriktningsdokument för Göteborgs stads budget. Göteborgs stad.

Göteborgs stad (2017c) Halvårsrapport. Fokusområde 4: Skapa hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer. Göteborgs stad.

Göteborgs stad (2018a) Mål och inriktningsdokument för Göteborgs stads budget. Göteborgs stad.

Göteborgs stad (2018b) Hållbara och jämlika livsmiljöer. Göteborgs stad.

Hall, S. (2011) “The neoliberal revolution”, Cultural Studies 25 (6):705–728. https://doi.org/10.1080/09502386.2011.619886

Hall, T. & P. Hubbard (red.) (1998) The entrepreneurial city. Geographies of politics, regime, and representation. London: Wiley.

Harvey, D. (2011[1989]) ”Från storskalig planering till entreprenörskap” i D. Harvey, Ojämlikhetens nya geografi. Texter om stadens och rummets förändringar i den globala kapitalismen. Stockholm: Bokförlaget Atlas.

Helms, G. (2008) Towards safe city centres? Re-making the spaces of a post-industrial city. Aldershot: Ashgate.

Hertting, N., C. Thörn & M. Franzén (2021) “Normalizing urban entrepreneurialism through sly de-politicization. City-centre development in Gothenburg and Stockholm”, International Journal of urban and regional research 46 (2):253–268. https://doi.org/10.1111/1468-2427.13017

Holgersen, S. & G. Baeten (2016) “Beyond a liberal critique of ’Trickle Down’. Urban planning in the city of Malmö”, International Journal of Urban and Regional Research, 40 (6):1170–1185. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12446

Jones, H. (2011) Uncomfortable positions. How policy practitioners negotiate difficult subjects. London: Goldsmiths College.

Katz-Buonincontro, J. (2022) How to interview and conduct focus groups. Washington: American Psychological Association.

Keil, R. (2009) The urban politics of roll‐with‐it neoliberalization, City 13 (2-3):230–245. https://doi.org/10.1080/13604810902986848

Kenis, A. & M. Lievens (2017) “Imagining the carbon neutral city. The (post) politics of time and space”, Environment and Planning A: Economy and Space 49 (8):1762–1778. https://doi.org/10.1177/0308518X16680617

Künkel J. & M. Mayer (red.) (2012) Neoliberal urbanism and its contestations – Crossing theoretical boundaries. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.

Larner, W. (2000) “Neo-liberalism. Policy, ideology, governmentality”, Studies in Political Economy 63 (1):5-25. https://doi.org/10.1080/19187033.2000.11675231

Levenda, A.M. (2019) “Thinking critically about smart city experimentation. entrepreneurialism and responsibilization in urban living labs”, Local Environment 24 (7):565–579. https://doi.org/10.1080/13549839.2019.1598957

Logan, J. & H. Molotch (1987) Urban fortunes. Berkeley: University of California Press.

Listerborn, C. (2018) Bostadsojämlikhet. Röster om bostadsnöden. Stockholm: Premiss Förlag.

Loit, J. (2014) En stad i världsklass – hur och för vem? En studie om Stockholms sociala stadsplanering. Uppsala: Kulturgeografiska institutionen.

Mayer, M. (2016) “Neoliberal urbanism and uprisings across Europe” i M. Mayer, C. Thörn & H. Thörn (red.) Urban uprisings. Challenging neoliberal urbanism in Europe. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-50509-5_2

MacLeod, G. & M. Jones (2011) “Renewing urban politics”. Urban Studies 48 (12):2443–2472. https://doi.org/10.1177/0042098011415717

Miller, B. & S. Mössner (2020) “Urban sustainability and counter-sustainability. Spatial contradictions and conflicts in policy and governance in the Freiburg and Calgary metropolitan regions”, Urban Studies 57 (11):2241–2262. https://doi.org/10.1177/0042098020919280

Moulaert, F., A. Rodríguez & E. Swyngedouw (red.) (2003) The globalized city. Economic restructuring and social polarization in European cities. Oxford: Oxford University Press.

Mukhtar-Landgren, D. (2012) Planering för framsteg och gemenskap. Om den kommunala utvecklingsplaneringens idémässiga förutsättningar. Lund: Lunds universitet.

Oseland, S.E. & H. Haarstad (2022) ”Displacing conflicting goals in planning for sustainability? Insights from three Norwegian cities”, Planning Theory & Practice 23 (2): 233–247. https://doi.org/10.1080/14649357.2022.2034924

SFS 2010:900. Plan- och bygglagen. Stockholm: Justitiedepartementet.

Peck, J. (2012) “Recreative city. Amsterdam, vehicular ideas and the adaptive spaces of creativity policy”, International Journal of Urban and Regional Research 36 (3):462–485. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01071.x

Peck, J. & A. Tickell (2002) “Neoliberalizing space”, Antipode 34 (3):380–404. https://doi.org/10.1111/1467-8330.00247

Peck, J., N. Theodore & N. Brenner (2009) Neoliberal urbanism. Models, moments, mutations. SAIS Review of International Affairs 29 (1):49–66. https://doi.org/10.1353/sais.0.0028

Rosol, M., V. Béal & S. Mössner (2017) “Greenest cities? The (post-)politics of new urban environmental regimes”, Environment and Planning A: Economy and Space 49 (8):1710–1718. https://doi.org/10.1177/0308518X17714843

Saldert, H. (2022) Under construction. Making meaning of social sustainability in strategic planning practice. Göteborg: Göteborgs universitet.

Swyngedouw, E. (2007) “Impossible ’sustainability’ and the postpolitical condition”, i R. Krueger & D. Gibbs (red.) The sustainable development paradox. Urban political economy in the United States and Europe. New York: Guilford Press.

Tahvilzadeh, N., S. Montin & M. Cullberg (2017) “Functions of sustainability. Exploring what urban sustainability policy discourse ’does’ in the Gothenburg

Metropolitan Area”, Local Environment 22 (sup1):66–85. https://doi.org/10.1080/13549839.2017.1320538

Tahvilzadeh, N. (2015) Socialt hållbar stadsutveckling? Stadsdelsnämnderna, stadsutvecklarrollen och sociala konsekvensanalyser i planeringen av Göteborgs stad. Göteborg: Förvaltningshögskolan.

Tulloch, L. & D. Neilson (2014) “The neoliberalisation of sustainability”, Citizenship, Social and Economics Education 13 (1), 26–38. https://doi.org/10.2304/csee.2014.13.1.26

Wacquant, L. (2009) Punishing the poor. The neoliberal government of social insecurity. Durham: Duke University Press.

Zakhour, S. & J. Metzger (2018) “From a planning-led regime to a development-led regime (and back again?). The role of municipal planning in the urban governance of Stockholm”, The Planning Review 54 (4):46–58. https://doi:10.1080/02513625.2018.1562797

Downloads

Publicerad

2023-06-29

Referera så här

Thörn, Catharina. 2023. ”Ojämlikhetsrealism: Normalisering Av ojämlikhet I Göteborg”. Sociologisk Forskning 60 (1):83-106. https://doi.org/10.37062/sf.60.25000.

Nummer

Sektion

Artiklar