Eliterna och företagsekonomiseringen av Sverige

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.61.25477

Nyckelord:

Eliter, Företagsekonomi, Makt

Downloads

Publicerad

2024-05-02

Referera så här

Holmqvist, Mikael. 2024. ”Eliterna Och företagsekonomiseringen Av Sverige”. Sociologisk Forskning 61 (1):111-14. https://doi.org/10.37062/sf.61.25477.