Från förälskelse till beständig kärlek

På spaning efter tillit i Erich Fromms kärlekens konst

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.61.25527

Nyckelord:

Tillit, Kärlek, Kärleksrelationer, Kärlekens konst, Erich Fromm

Abstract

Essän är ett resultat av en läsning av Erich Fromms bok kärlekens konst och syftet är att, utifrån denna bok, rekonstruera tillitens betydelse i kärleksrelationer. Vilken betydelse har tilliten i en kärleksrelation, med fokus på övergången från förälskelse till en relation där vi är i kärleken? Hur kan kärlekens konst upprätthålla tilliten och därmed bevara kärleken? Övergången från förälskelse till att vara i kärleken är det centrala temat och det är i denna process som tilliten ställs på sin spets. Att vara i kärleken och i en långvarig relation kräver enligt Fromm en kärlekens konst. Essän argumenterar för att kärlekens konst potentiellt kan ses som det som upprätthåller tilliten och det är tilliten som i sin tur värnar kärleken.

Referenser

Badiou, A. (2005) Manifest för filosofin & Vad är kärlek? Göteborg: Glänta.

Fromm, E. (1958[1956]) Kärlekens konst. Stockholm: Natur & Kultur.

Giddens, A. (1996[1990]) Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur.

Honneth, A. (1996) The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts. Cambridge: MIT press.

Honneth, A. (2014a) Freedom’s right: The social foundations of democratic life. Cambridge: Polity Press. https://doi.org/10.7312/honn16246

Honneth, A. (2014b) The I in we: Studies in the theory of recognition. Cambridge: Polity Press.

Illouz, E. (1997) Consuming the romantic utopia: Love and the cultural contradictions of capitalism. Berkeley: University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520917996

Isenberg, B. (2006) ”Sociologisk essäism – essäistisk sociologi. Om en tankestils utveckling och aktualitet i en postdisciplinär tid”, Dansk sociologi 17 (1): 87–110. https://doi.org/10.22439/dansoc.v17i1.806

Knausgård, K. O. (2018) Min kamp II. Stockholm: Norstedts.

Luhmann, N. (2018[1979]) Trust and power. Cambridge: Polity Press

Luhmann, N. (1988) ”Familiarity, confidence, trust: Problems and alternatives”, 94–108, i D. Gambetta (red.) Trust: Making and breaking cooperative relations. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Downloads

Publicerad

2024-07-09

Referera så här

Sandberg, Fredrik. 2024. ”Från förälskelse till beständig kärlek: På Spaning Efter Tillit I Erich Fromms kärlekens Konst ”. Sociologisk Forskning 61 (2):215-32. https://doi.org/10.37062/sf.61.25527.

Mest lästa artiklar av samma författare